Zajímavosti v okolí obce

 

 

 

 
 

Památky

 1. Kostel Nanebevzetí Panny Marie / Lubawka

Za svůj současný barokní vzhled vděčí zejména přestavbě v 1. pol. 18. století, ačkoli do dnešní doby jsou na něm viditelné stopy gotických prvků, zvláště na fasádě. První kostel na tomto místě vznikl pravděpodobně v 15. století. Významnou památkou je vyřezávaný barokní oltář, stejně jako interiér navazující na výzdobu křešovského kláštera.

 1. Kostel sv. Anny / Lubawka

Výzdoba jeho barokně–klasicistních interiérů se datuje na 17. století, byl postaven jako hřbitovní kaple. Vedle kostela se nachází starý hřbitov, na kterém je mj. kříž připomínající oběti prusko-rakouské války z 18. století – toto místo je označeno pamětní tabulí.

 1. Náměstí / Lubawka

Současné budovy vznikly v místě předchozí zástavby, která shořela během velkého požáru města v 1. polovině 18. století. Centrální místo zaujímá Radnice postavena v letech 1723 -1726 a od té doby je sídlem úřadu. Pozoruhodná je socha sv. Jana Nepomuckého v jednom z nároží radnice.

 1. Kostel 14 pomocníků / Lubawka

Za svůj barokní vzhled vděčí přestavbě v 1. polovině 18. století. Jeho běžně používaný název je Kostel sv. Kryštofa. V dobách slávy křešovského opatství plnil mj. funkci letní rezidence opatů, a také byl poutním místem. V interiéru kostela můžeme na malbách obdivovat postavy svatých, a mezi nimi mj. sv. Kryštofa. Světci jsou zde zobrazeni ve svých charakteristických polohách a se svými atributy. V interiéru nádherný dřevěný strop s kazetovou konstrukcí. Ke kostelu přiléhá opatský zámek a hospodářské budovy.

 1. Kostel sv. rodiny / Chełmsko Śląskie

Postaven v 17. století a prakticky do dnešního dne v něm zůstává zachován nenarušený raně barokní sloh. Patří k významnějším chrámům z té doby ve Slezsku. Uvnitř štuková geometrická a rostlinná výzdoba s bohatě zdobeným oltářem. Tento kostel představuje příklad slezského sakrálního baroka, který se vzoroval na italském a rakouském baroku. 

 1. Tkalcovské domy / Chełmsko Śląskie

Byly postaveny křešovskými opaty v roce 1707 speciálně pro tkalce lnu, kteří zde přišli z Čech. Původně bylo budov dvanáct, ovšem jedna z nich – Jidáš (Judasz) shořela a dodnes se dochovalo jen 11 domů. V části místností je zpřístupněna prohlídka tkalcovských světnic, které jsou provozovány místním sdružením, své služby zde nabízí i kavárnička. Na druhé straně obce stojí poslední – zachráněný dům ze souboru budov nazývaných „Sedmi bratry“ (Siedmiu Braci) určených pro tkalce damašku.

 1. Náměstí / Chełmsko Śląskie

Svědek dávné slávy této obce, která měla do roku 1945 městská práva a byla centrem tkalcovské výroby. Do současné doby si náměstí zachovalo svůj původní charakter s pravidelným tvarem, část domů má podloubí s kamennou dlažbou. Pozornost si zaslouží barokní a klasicistní domy v jeho severním průčelí. Ve středu náměstí je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého.

 

Zajímavosti

 1. Skokanský můstek / Lubawka

První práce na přípravě skokanského můstku byly zahájeny v roce 1924, dodnes je to jeden z největších přírodních objektů tohoto typu v Polsku. V průběhu let byl neustále modernizován a přestavován, v důsledku čehož se jeho rekord zvýšil z 39,5 metru v roce 1931 na 95 metrů v roce 2006. Kritický bod se zvednul ze 40 metrů v roce 1956 na 90 metrů v roce 2006.

 1. Rezervace Krkavčí skála (Kruczy Kamień)/Lubawka

Vznikla v roce 1954 na stráni Krkavčí skály (Krucza Skala), která se tyčí více než 150 metrů nad úrovní údolí a prezentuje nádherné porfyrové formy. V této geologicko-krajinné rezervaci je možné najít vzácné druhy rostlin. Na stráni Krkavčí skály se nachází skokanský můstek a z vyhlídkové terasy, která je umístěna na jeho vrcholu, můžeme obdivovat panorama Krkonoš se Sněžkou. Na úpatí Krkavčí skály leží malebné Údolí lásky (Dolina Miłości).

 1. Jezero Bukówka (Zalew Bukówka)

První přehrada na řece Bóbr mezi horami Zadzierna a Zameczek byla postavena jako nádrž, která měla chránit proti povodním, a to v letech 1903 – 1905. Ke konci 80. let 20. století byla přehrada přestavěna a vzniklo umělé jezero, jedno z nejvýše položených v Polsku. Jezero je dokonalým místem pro aktivní odpočinek, a vítr, který se zde vyskytuje, je velmi žádaný pro provozování windsurfingu.

 1. Lyžařský vlek / Lubawka
Nachází se na stráni Svaté hory (Święta Góra) v Lubawce, nejdelší trasa má délku kolem 3 km, část sjezdovek kříží trasy pro běžkaře a cyklostezky, které vedou po svazích tohoto vrchu.

 

 
     

 


Internetové vizitky obcí česko-polského příhraničí
Urząd Miasta Lubawka
Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka
tel. 75 7411588, fax 75 7411262
e-mail:lubawka@lubawka.net.pl
Copyright 2013 © Urząd Miasta Lubawka
Miechur Paweł